Aan omwonende van IJ en Noordzeekanaal
(English version below)

Datum, 9 oktober 2023

Onderwerp: ADE evenementen aan boord van Docks 1

Geachte omwonende,

Bij deze informeren we u graag over wat dit voor u en andere omwonenden betekent en op welke manier we eventuele overlast tot een minimum beperken. Er vinden in deze week 7 tochten plaats in het kader van Amsterdam Dance Event tussen de volgende tijden:

Donderdag 19 oktober 13h00 en 02:30
Vrijdag 20 oktober 13h00 en 02h30
Zaterdag 21 oktober 13h00 en 03h00
Zondag 22 oktober 14h00 en 20h00

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken houden we de deuren en ramen gesloten en houden wij ons aan het geluidsniveau wat ons is opgelegd door de Gemeente Amsterdam. Dit zal gebeuren met geluidsmeetapparatuur die aan boord aanwezig is. Aangezien wij varen en ons aan de normen houden hopen wij dat u geen overlast zult hebben van ons.
Zie onderstaand de vaarroute en de geluid restricties ( gele lijn is de vaarroute)

Mocht er toch overlast veroorzaakt worden dan kunt u contact opnemen met onderstaand nummer van de rederij 06-36511230 en 14020, het nummer van de gemeente Amsterdam.

English:

Dear local resident,

We would like to inform you about what our ADE schedule means for you and how we can keep any inconvenience to a minimum.
We will have 7 tours this week as part of the Amsterdam Dance Event between the following times:
Thursday, October 19, 1:00 PM and 2:30 AM
Friday October 20 1:00 PM and 2:30 AM
Saturday, October 21, 1:00 PM and 3:00 AM
Sunday October 22 2:00 PM and 8:00 PM

To limit inconvenience as much as possible, we keep the doors and windows closed and we adhere to the noise level imposed by the Municipality of Amsterdam. This will be done with noise measuring equipment available on board. Since we sail and adhere to the standards, we hope that we will not inconvenience you. See the sailing route and noise restrictions below (yellow line is the sailing route) If any nuisance is caused, you can contact the shipping company number below 06-36511230 and 14020, the number of the municipality of Amsterdam.

Schermafbeelding-2023-10-16-om-14.45.28-1